Polityka prywatności

 1. Operatorem serwisu Pozycjonowanie Gooru.pl i administratorem danych osobowych jest Global.pl Sp. z o.o. ul. Piastowska 125, 80-358 Gdańsk.
 2. Operator nie zbiera danych osobowych Użytkowników poza danymi niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług.
 3. W szczególności gromadzone są i przetwarzane następujące dane osobowe:
  • Adres IP użytkownika - dla celów połączenia TCPIP oraz dla celów identyfikacji przy zawieraniu umów
  • Adres e-mail użytkownika - dla celów komunikacji: Użytkownik- klient Użytkownika, Użytkownik-Operator, proces logowania
  • Imię i Nazwisko Użytkownika - tam, gdzie sam Użytkownik ujawnia je celem otrzymania prawidłowej faktury VAT, np. jako Firmę przedsiębiorstwa Użytkownika
  • Adres zamieszkania Użytkownika - tam, gdzie sam Użytkownik ujawnia je celem otrzymania prawidłowej faktury VAT, np. gdy adres wykonywania działalności gospodarczej jest tożsamy z adresem zamieszkania Użytkownika
 4. Żadne dane osobowe Użytkownika nie zostaną udostępnione agencjom marketingowym i innym podmiotom w nieznanym operatorowi celu. Dane te mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim działającym na zlecenie Operatora (podwykonawcom) wyłącznie celem realizacji usług świadczonych przez Operatora, np. realizacja procesów powiadomień, przyjmowanie płatności elektronicznych od Użytkowników z pośrednictwem Krajowego Integratora Płatności itp.